«Crazy Ex-Girlfriend» og Seriøs Simpel Komedie

Crazy Ex-Girlfriend har kanskje den dårligste tittelen på TV. Den gjør en elendig jobb med å selge seriens kvaliteter, og leder i alle fall mine tanker til noe simpelt, reduktivt og i verste fall kvinnefiendtlig. En ser kanskje for seg en stakkars 'straight man' torturert på 'artig' vis av en slitsom dameskikkelse. Neppe forestiller man … Fortsett «Crazy Ex-Girlfriend» og Seriøs Simpel Komedie

Første bokforsendelse

Jeg har så smått begynt å finne bøker jeg vil legge til i det esoteriske biblioteket mitt, og pga. den nylige inrømmelsen av paganistiske tendenser var den første forsendelsen av bøker vektet mot bøker i og om Wicca, den eldste og mest populære av de ny-paganistiske tradisjonene, og dermed den det har blitt skrevet flest … Fortsett Første bokforsendelse